Biuro Projektowe PM

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH

Paweł Materna

Pracownia Usług Projektowych PM Paweł Materna powstała w roku 1991 roku i działa nieprzerwanie do chwili obecnej. Swoją siedzibę ma przy ul.Paukszty 13 w Olsztynie.
Specjalizujemy się w opracowaniach dokumentacji projektowych dla budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego. Ponadto wykonujemy  opinie, ekspertyzy oraz opracowania specjalistyczne z zakresu ochrony środowiska przed hałasem i zanieczyszczeniem powietrza.

W ramach prowadzonej działalności współpracujemy z pracowniami projektowymi różnych branż oraz specjalistami w zakresie pełnej ochrony środowiska przed  skażeniami oraz hałasem. Świadczymy również usługi w zakresie opracowań projektowych w zakresie gospodarki wodnej. W pracy posługujemy się programami licencjonowanymi gwarantujące najwyższą jakość opracowań.